ทำไม FB Battery จึงมีค่า CCA ที่สูงกว่าคู่แข่ง

คนที่คุ้นเคยกับ แบตเตอรี่รถยนต์ ส่วนใหญ่จะรู้ว่า แบตเตอรี่รถยนต์ ที่ดีจะต้องมีค่าจุดสตาร์ท หรือ กำลังไฟของแบตเตอรี่ หรือ ค่า CCA ที่สูง 

ยิ่งค่าของ CCA ที่สูงก็ถือว่าคุณภาพโดยรวมของตัวแบตเตอรี่จะมีคุณภาพทั้งในแง่กำลังไฟในการสตาร์ท ความทนทาน จำนวนในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะมีอายุการใช้งานที่สูงกว่า ความคุ้มค่าในการใช้งานก็จะสูงกว่า

แบตเตอรี่ที่มีราคาเท่ากัน แอมป์ หรือการเก็บไฟ ได้เท่ากัน แต่มีค่า CCA ที่แตกต่างกัน ตัวแบตเตอรี่ที่มี ค่า CCA มักจะใช้งานได้ไม่นาน อายุการใช้งานจะสั้นกว่า หรือเสื่อมเร็วกว่าแบตเตอรี่ที่มีค่า CCA