นโยบายการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขและรับประกัน แบตเตอรี่ของบริษัท

ทางบริษัทขอเรียนแจ้งลูกค้า ทางบริษัทยินดีรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างไว้วางใจซึ่งกันและกัน กับการรับประกันสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปและนำไปใช้อย่างถูกต้องในรถยนต์ของท่าน และปฎิบัติการดูแลรักษาแบตเตอรี่ (ในบางรุ่นที่ต้องเติมน้ำกลั่น)  ลูกค้าที่ซื้อแบตเตอรี่ไปหากมีปัญหาการใช้งานจากสินค้า  กรุณาติดต่อ ทางบริษัทได้  โดยเงื่อนไขการรับประกัน มีรายละเอียด คือ

 1. บริษัทรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ เฉพาะแบตเตอรี่ที่เสียหายเนื่องจากการบกพร่องจากการผลิต โดยรับประกัน 12 เดือนสำหรับแบตเตอรี่ทุกรุ่นที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่จากบริษัท  นับจากวันที่ซื้อ  โดยก่อนการจำหน่ายบริษัทได้ตรวจสอบค่าสำคัญของแบตเตอรี่ทุกครั้ง  ค่า Volt ค่า CCA เป็นต้น
 2. ข้อยกเว้นการรับประกัน
  1. พ้นระยะการรับประกันที่กำหนด
  2. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ เช่นเกิดการสปา์ค ขั้วละลาย การถอดขั้วที่ไม่ถูกต้อง
  3. การรับประกันนี้ จะไม่รวมถึงความเสียหายจากภัยธรรมชาติต่างๆ
  4. การรับประกันนี้ จะไม่รวมถึงการซ่อมหรือทำให้แบตเตอรี่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือการชาร์จจากร้านอื่นๆ มาก่อน
 3. การรับประกันนี้จะไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่เกิดจาก
  1. ประจุไฟเกิน หรือ Overcharge จากระบบตัวรถยนต์  ไดชาร์จทำงานผิดปกติ
  2. จ่ายไฟเกิน หรือ ปล่อยให้แบตเตอรี่ใช้งานนานเกิน จนไฟหมด เช่นลืมเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืน ระบบไฟรั่วในรถยนต์