เครื่องมือวัดแบตเตอรี่รถยนต์ (Battery Analyzer)

เราจะรู้ได้อย่างไรว่า แบตเตอรี่ของเราเสีย หรือเสื่อมสภาพ ?

คนใช้รถส่วนใหญ่ จะใช้แบตเตอรี่จนไม่สามารถสตาร์ทติดแล้ว จึงคิดจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ เนื่องจากไม่มีตัวมิเตอร์อะไรมาวัดว่าแบตเตอรี่ของเรามีสภาพเป็นอย่างไร รถยนต์บางรุ่นเท่านั้นที่อาจจะมีเครื่องหมายเตือนว่าแบตเตอรี่ในรถยนต์เริ่มเสื่อมสภาพให้ทำการเป