การใช้ชีวิตในเมืองหลวงมีความยุ่งวุ่นวายในแต่ละวัน  เวลาที่ผ่านไปของคนในเมืองมีคุณค่าและสร้างโอกาสได้มากมาย  ดังนั้นจำเป็นต้องเลือกตัดสินใจในสิ่งที่เราถนัดไม่จำเป็นต้องทำทุกสิ่งทุกอย่าง  เราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้…

CarBatt4u.com รูปแบบธุรกิจที่สร้างมาตรฐานในการจัดส่งเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ที่เสื่อมนอกสถานที่อย่างเบ็ดเสร็จ จึงเป็นทางเลือกการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ที่ลดปัญหา ความวุ่นวายในการเสียเวลา ไม่ต้องยุ่งยากหาร้านค้า และนำรถยนต์ไปถึงศูนย์บริการ ร้านค้า ด้วยตัวเอง 

CarBatt4u.com  เรามุ่งมั่นเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเมืองหลวงให้ดียิ่งขึ้น  เราช่วยเหลือในการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถของท่านถึงบ้านหรือนอกสถานที่ เราจัดส่งพร้อมให้บริการในการติดตั้งเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ตรวจเช็คระบบไฟสำรอง เพื่อให้รถยนต์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ   และเรารับในการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ลูกเก่าของท่านเพื่อช่วยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลง 

“สะดวก รวดเร็ว กับชีวิตที่ง่ายขึ้น….”

Our Beliefs: เราคือองค์กรที่มีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้....

Better Life

Untitled

เราเชื่อมั่นว่า เราสร้างทางเลือกที่ดีสำหรับคนเมืองหลวง ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ ณ จุดสถานที่ต่างๆ เรามีความสุขที่เห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงคุณค่าธุรกิจที่เกิดขึ้น ลูกค้าหมดความกังวลใจ ลดความยุ่งยาก ไม่เสียเวลานาน

Technology

เราเชื่อว่าเทคโนโลยี่ในปัจจุบัน ช่วยทำให้เราสามารถทำธุรกิจได้รวดเร็ว สะดวก ง่ายถูกต้อง ประหยัดเวลา เราจึงใช้เทคโนโลยี่ที่มีอยู่มาช่วยในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

People :

20150907145110

เราเชื่อว่าคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการสร้างคุณค่าของธุรกิจให้เป็นจริง  เราเคารพในแต่ละหน้าที่ว่ามีส่วนร่วมในการทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้

Quality:

20150907144443

เราเชื่อว่าคุณภาพที่ดี อยู่ที่ตัวสินค้าและงานบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ เราจำเป็นต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีสุด และพัฒนางานบริการให้มีคุณค่าที่ดีต่อลูกค้า

Discipline:

user comment

u

เราเชื่อเรื่องการรักษาระเบียบวินัย การบริการแบบคงเส้นคงวา  เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างมาตรฐานที่ดี ทำให้เราเป็นองค์กรที่มีศักยภาพที่มีความแตกต่าง