41A2A975-DBD4-42EB-81C4-702354322E7C

FB STRONG GRID นวัตกรรมคุณภาพที่เหนือกว่า

แบตเตอรี่รถเก๋ง ของ FB Battery ให้ค่า CCA ที่มากกว่า ทนกว่า

  • แผ่นธาตุแข็งแกร่ง ลดอัตราการผุกร่อน ได้มากกว่า 
  • โครงสร้างแผ่นธาตุ ส่งผลให้ไฟเดินเรียบ การจ่ายไฟและชาร์ทไฟเข้า ได้เต็มที่กว่า 
  • เพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ทำให้ ไฟแรง สตาร์ทง่าย เก็บไฟได้นาน ทนทานกว่า

แบตเตอรี่รถเก๋ง รถยนต์นั่ง (Passenger car)

แบตเตอรี่รถเก๋ง รุ่นต่างๆ ในเบื้องต้น สอบถามรายละเอียด โทร 1757

เลือกแบตเตอรี่รถยนต์ เพิ่มเติมได้ โทรถาม 1757

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ ของ แบตเตอรี่ Brand  FB Battery ที่เสนอขายใน www. carbatt4u.com เป็นราคาที่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และรวมการแลกเปลี่ยนลูกเก่าแล้ว ดังนั้นราคาดังกล่าวจะเป็นราคาที่ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายลง


ข้อสำคัญในการเลือกซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ให้ถูกต้องนั้น ลูกค้าจำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบ รวม คือ

  1. จำนวน แอมป์  (Ah) ซึ่งเป็นคุณสมบัติ เบื้องต้น ที่แสดงถึงความสามารถในการจัดเก็บไฟฟ้าสำรองได้มากน้อยขนาดไหน ถ้าแอมป์มากก็แสดงถึงแบตเตอรี่ดังกล่าวจะมีค่าการเก็บไฟได้จำนวนสูง
  2. ค่าจุดสตาร์ท (CCA) เป็นค่าที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะบ่งบอกถึง คุณภาพของแบตเตอรี่รถยนต์  แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีค่า แอมป์ เท่ากันแต่ แบตเตอรี่ที่มีค่า CCA สูง จะมีคุณภาพการใช้งานได้ดีกว่า และทนทานกว่า ค่า CCA ต่ำ
  3. ชนิดของแบตเตอรี่รถยนต์   ประเภทของแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายประเภทซึ่งคุณภาพการใช้งาน และราคาก็จะแตกต่างกัน เช่นแบตเตอรี่น้ำ ที่ต้องเติมน้ำกลั่น จะมีค่า CCA ที่ต่ำ ราคาถูก  กว่าแบตเตอรี่รถแบบกึ่งแห้ง หรือแบบแห้ง 
  4. เทคโนโลยี่ของการผลิต  โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่รับรู้ถึงเทคโนโลยี่ดังกล่าว จะมีผู้ขายสินค้าที่สนใจเรื่องดังกล่าวจริงๆ จึงจะรู้และเข้าใจว่าเทคโนโลยี่ดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพสินค้า  
  5. การบริการและการรับประกันสินค้า   ซึ่งจะแตกต่างกัน 

ข้อสุดท้ายคือ ราคาสุทธิที่ลูกค้าจะต้องจ่าย ซึ่ง ต้องมองทางด้านความคุ้มค่าต่อการใช้งานดีกว่า มองหาราคาที่ถูกที่สุด แต่ใช้งานไม่นานไม่คุ้มค่า และทำให้เกิดความยุ่งยากในการใช้รถยนต์ในภายหลัง


ECO CAR = แบตเตอรี่ Honda Brio, ราคาแบตเตอรี่ Honda Brio Amaze, ราคาแบตเตอรี่ Mitsubishi Mirage, แบตเตอรี่