Battery Delivery รูปแบบการบริการชุมชน

FB Delivery 1757

รูปแบบ ข้อดีข้อเสีย ของธุรกิจ Community Service

แนวคิดของการทำ Battery Delivery Service Platform เกิดจากการเห็นการเปลี่ยนแปลง ดั้งเดิมของการทำธุรกิจ จะเป็นการเปิดร้านทำธุรกิจค้าขายเฉพาะเพื่อชุมชน

หรือ ทำธุรกิจบริการที่ได้ลูกค้าในชุมชนในแต่ละแห่ง เพราะข้อจำกัดของพื้นที่และทางด้านการเดินทาง

ร้านค้าดั้งเดิมก็สามารถตอบสนองได้เฉพาะพื้นที่หนึ่งๆ ที่ต้องอาศัยลูกค้าที่อยู่ในระแวกพื้นที่นั้นๆเป็นหลัก

ในเมื่อมีผู้ให้บริการไม่ได้มากหลายร้าน  ก็จะมีอำนาจเหนือผู้ซื้อ ผู้ซื้อฏ็ต้องยอมมาซื้อที่ร้าน

ดังนั้นร้านแต่ละร้านจึงเป็นเสาหลักของชุมชนในแต่ละแห่ง เช่น ร้านทำผม ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายของชำ ร้านขายปลาสด ร้านขายยา ร้าน แบตเตอรี่ คลีนิคหมอ ฯ

เป็นวิถีในการให้บริการในชุมชนนั้นๆ  ซึ่งเราจะรู้สึกสะดวก ในการใช้บริการ เพราะไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา และตอบสนองความต้องการได้ระดับหนึ่ง

การเติบโตของร้านก็จะมีข้อจำกัด เพราะลูกค้าจะมีเฉพาะในชุมชน  การซื้อขายก็เป็นเฉพาะ