039496AF-12C4-43EF-BC0C-8A7AEAD8D4BC

FB Battery Strong Grid นวัตกรรมที่ให้คุณภาพสูงกว่า แรงจริง ทนจริง

  • แผ่นธาตุแข็งแกร่ง ลดอัตราการผุกร่อน ได้มากกว่า 
  • โครงสร้างแผ่นธาตุ ส่งผลให้ไฟเดินเรียบ การจ่ายไฟและชาร์ทไฟเข้า ได้เต็มที่กว่า 
  • เพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ ทำให้ ไฟแรง สตาร์ทง่าย เก็บไฟได้นาน ทนทานกว่า

แบตเตอรี่รถยนต์ SUV/MPV

เลือกแบตเตอรี่รถยนต์ เพิ่มเติมได้ โทรถาม 1757